Logo-level4-sense-marge

Kit Consulting – Servei d'Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

ESTRATÈGIA I RENDIMENT DE NEGOCI​

Servei d'Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’estratègia de negoci per millorar el posicionament competitiu de la teva pime. Aquest pla recollirà la inversió necessària i les eines adequades, a més, aprofitarà les tecnologies d’intel·ligència artificial per millorar la capacitat d’anàlisi. També es realitzarà un cas d’ús adaptat a millorar el teu rendiment i estratègia identificant necessitats i bretxes, així com les oportunitats per millorar la teva situació en relació amb la teva competència.
IMPORT DE L’AJUDA

6.000 €

Ajuda màxima

Tipologia d'assessorament

Avançada

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà l’encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la correcta millora de l’estratègia i rendiment de la teva pime:

  • Analitzar la teva situació actual en intel·ligència de negoci per a avaluar necessitats, identificar bretxes en l’ús de tecnologies d’intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
  • Plantejar recomanacions per a desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial en l’escenari competitiu actual.
  • Assessorar-te en la incorporació de tècniques i eines avançades d’aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de la teva pime i alineant-les als objectius del negoci.
  • Definir al costat de tu una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i optimització de la intel·ligència de negoci basada a millorar el rendiment.
  • Disseny i execució d’un cas d’ús que demostri l’efectivitat de les tècniques d’anàlisis de la competència per a millorar l’estratègia i el rendiment del negoci.
    Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit de l’estratègia i rendiment de negoci.

Import de l'ajuda

  • 10 < 50 empleats: 6.000€
  • 50 < 100 empleats: 6.000€
  • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix en l’article 31.*6a) d’aquesta ordre.

Altres categories disponibles de serveis d'assessorament

VENDA ELECTRÒNICA

PROCESSOS PRODUCCIÓ

RENDIMENT DE NEGOCI

Logo-Kit-Consulting

NO MALGASTIS AQUESTA OPORTUNITAT!

Si tens una PIME a Espanya i vols impulsar la teva empresa cap a l’èxit, Kit Consulting pot ser l’impuls que necessites.

Aprofita aquesta oportunitat per revolucionar el teu negoci amb l’ajuda d’especialistes en digitalització!

Logos Kit Consulting white

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació o resoldre qualsevol dubte.