Logo-level4-sense-marge

Artesans del IT

Servidors

Impulsats per la integració digital, tothom necessita treballar amb servidors, sigui per l’ús d’aplicacions o per l’accés a les dades del dia a dia.

Nosaltres ens ocupem que tota aquesta infraestructura funcioni correctament perquè no hagis de pensar-hi més.

Electrònica de Xarxa

Dades, serveis i persones, tots necessiten un nexe per comunicar-se. Amb l’electrònica de xarxa enllacem tots aquests punts.

Treballem i estudiem els casos difícils de cobertura de les xarxes.

Manteniments

Tota infraestructura IT requereix d’un manteniment per al seu correcte funcionament.

A Level4, estem constantment monitoritzant els serveis IT per proporcionar manteminets de seguretat i funcionalitat, garantint l’operativitat de l’infraestructura.