Logo-level4-sense-marge

La tecnologia digital en totes les àrees de l'empresa

Reinventa la forma de treballar

La transformació digital neix amb l’objectiu de millorar l’entorn laboral amb el conjunt d’eines digitals.

Millora de processos

Metodologia Lean!

La metodologia Lean proposa la millora de processos d’una empresa de manera que s’aconsegueixi el seu objectiu final: “fer més amb menys”.

Aquesta permet diferenciar els processos que generen valor d’aquells que suposen un malbaratament de recursos. L’objectiu és la millora ràpida i constant de sistema productiu suprimint les ineficiències que generen un increment en els costos i, d’aquesta manera, aconseguir augmentar l’eficàcia.

Automatització

Les tasques repetitives i amb possibilitat de generar un “error humà” són molt crítiques. La solució és automatitzar-ho!

Treballarem conjuntament amb un o diversos usuaris per analitzar el seu dia a dia i trobar quin conjunt de tasques, eines i recursos es realitzen manualment. D’aquesta manera i es pot crear una proposta d’automatització.

 

Gestió i control documental

T’ajudem a construir, redissenyar i millorar la gestió de la informació. Una bona estructura de les dades, categoritzada i ordenada per departaments o sectors és important perquè els usuaris que hi accedeixin siguin àgils arribant i treballant amb aquestes dades.

Treballem totes les capes de gestió documental, control d’accessos, monitoratge d’usuaris i fitxers a la vegada que protegim aquest entorn.