Logo-level4-sense-marge

Política de privacitat i condicions d'ús

Política de privacitat

L’informem que en Level4 tractem les seves dades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament?

Quines dades recaptem?

A través dels formularis de contacte i de registre habilitats en aquesta web podem demanar algunes dades personals, com són el seu nom, la seva adreça de correu electrònic, el número de telèfon i altres dades que vostè decideixi aportar.

Amb quines finalitats tractem dades personals?

Les dades demanades a través del formulari de contacte són tractats per nosaltres amb l’única finalitat de respondre al seu / s consulta / s o sol·licituds, podent contactar a l’efecte.

Les dades demanades a través del formulari de registre són tractats per nosaltres únicament per gestionar el seu espai d’usuari.

A més, en cas que hi hagi donat el seu consentiment per a això, farem servir aquestes dades per mantenir-lo informat dels nostres serveis a través de l’enviament de correus electrònics comercials. També amb el seu consentiment, podrem enviar-li comunicacions comercials electròniques sobre productes i serveis oferts per empreses col·laboradores pertanyents a el sector tecnològic.

Quina és la base legitimadora per al tractament de les seves dades?

Les dades que recaptem a través del formulari de contacte i de el formulari de registre per respondre a les seves consultes i gestionar el seu espai d’usuari són tractats sobre la base legal del seu consentiment.

En cas que vostè, en qualsevol dels nostres formularis, marqui la casella per rebre publicitat de productes i serveis oferts per Level4 i / o de terceres empreses col·laboradores, aquests enviaments de publicitat també succeiran sobre la base legal del seu consentiment.

Durant quant de temps conservem les dades?

Les dades que recaptem a través del formulari de contacte són conservades durant el temps necessari per respondre a la seva consulta i durant un màxim de 6 mesos des de l’última interacció.

Les dades que recaptem a través del formulari de registre són conservades durant tot el temps que vostè mantingui la seva compte actiu.

Les dades tractades amb el seu consentiment per a finalitats publicitàries són tractats mentre vostè no retiri el consentiment, la qual cosa podrà fer en qualsevol moment contactant amb nosaltres.

L’informem que, transcorreguts els terminis de conservació especificats, podrem conservar les seves dades bloquejats davant el possible exercici d’accions legals durant el termini de 5 anys.

¿Qui poden ser els destinataris de les seves dades?

L’informem que no vendrem, cedirem ni comunicarem les seves dades personals a tercers. No obstant, en cas d’obligació legal, podrem comunicar alguns dels seus dades a autoritats, administracions, jutjats o tribunals.

D’altra banda, l’informem que les seves dades podrien ser tractats per proveïdors de serveis que actuen com a encarregats de l’tractament de Level4 i amb els quals mantenim una relació contractual de conformitat amb l’article 28 de l’RGPD. En cas que aquests proveïdors estiguin ubicats fora de la Unió Europea, qualsevol transferència internacional de dades personals derivada de la prestació de servei, succeirà d’acord amb algun dels mecanismes legals previstos en el RGPD.

Quins drets té vostè en relació a les seves dades personals?

L’informem que vostè pot exercir els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació en relació a el tractament de les seves dades personals. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment i a no ser objecte de decisions automatitzades. Pot exercir qualsevol dels esmentats drets dirigint-se per escrit a l’responsable a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]. Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CONDICIONS D'ÚS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització del lloc web https://level4.es (el “Lloc Web”), el contingut té caràcter exclusivament informatiu. El lloc web ha estat creat per L4 TECH, S.L. (Des d’ara Level4), amb domicili social en C/ Agustí Duran i Santpere, 12, 25001, Lleida amb NIF B-16898991. L’accés i navegació d’un usuari pel Lloc Web implica el coneixement i l’acceptació sense reserves dels següents termes i condicions (les “Condicions d’Ús”).

1. Condicions d’ús i acceptació.

1.1 Les presents Condicions d’ús regeixen la utilització, per part de l’usuari, de la pàgina web https://level4.es

1.2 El lloc web no està concebut ni dirigit a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions que no autoritzin els continguts, activitats, productes i serveis inclosos en ell.

1.3 El lloc web comprèn únicament les pàgines servides per https://level4.es en cada moment. L’accés i navegació pel Lloc Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en les presents Condicions d’ús.

1.4 La consulta de qualsevol dels continguts del Lloc Web no constitueix per si mateixa cap tipus de relació contractual entre Level4 i l’usuari.

1.5 L’usuari haurà de llegir les presents Condicions d’ús abans d’utilitzar el servei Level4. En cas de no estar d’acord amb les Condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’navegar pel lloc web.

2. Funcionament de la pàgina web.

2.1 El lloc web permet als usuaris obtenir informació sobre la nostra activitat, així com facilitar la descàrrega de tutorials als clients registrats a través del nostre espai privat.

2.2 El lloc web té habilitat un formulari de contacte que permet l’inici de la comunicació entre l’usuari i Level4 a iniciativa de el primer.

2.3 El lloc web també consta d’un espai privat d’usuari, l’accés requereix el previ registre mitjançant contrasenya.

3. Accés i ús del Lloc Web: ús de contrasenyes.

3.1 En general, no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a usuari per l’accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de fer aquesta subscripció o registre.

3.2 Les subscripcions i registres en aquest Lloc Web estan protegits mitjançant contrasenyes triades pels propis usuaris.

3.3 L’usuari es compromet a fer un ús responsable de la seva contrasenya i impedirà a tercers l’accés il·legítim al seu espai personal. De la mateixa manera, l’usuari ha d’abstenir d’intentar l’accés al compte personal d’altres usuaris.

3.4 L’usuari ha de triar contrasenyes robustes que assegurin l’accés restringit al seu espai privat i dificultin usos fraudulents del compte per part de tercers.

3.5 L’usuari serà l’únic responsable de el mal ús del seu compte personal i dels danys o perjudicis que es puguin derivar, incloent a l’accés il·legítim per part de tercers quan això es degui a la falta de diligència de l’usuari.

4. Compromisos de l’usuari.

Els usuaris de Level4, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, en relació amb el registre i manteniment de la seguretat dels seus comptes, es comprometen a:

4.1 No proporcionar informació personal falsa, ni crear un compte per a altres persones sense la seva autorització.

4.2 No crear més d’un compte personal.

4.3 No crear un altre compte d’usuari sense el consentiment de Level4 quan Level4 hagi inhabilitat un compte anterior pertanyent a el mateix usuari.

4.4 Mantenir la informació de contacte exacta i actualitzada.

4.5 No compartir la contrasenya, no deixar que una altra persona accedeixi al teu compte, ni realitzar accions que puguin posar en perill la seguretat del compte.

4.6 No transferir el compte a ningú sense el consentiment previ i per escrit de Level4.

5. Ús correcte del lloc web i restriccions d’ús

5.1 L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris a el contingut de les presents Condicions d’ús, lesius dels interessos o drets de tercers , o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres usuaris.

5.2 Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc Web.

5.3 L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a el servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Level4 presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

5.4 L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Level4 o de tercers.

6. Limitació de garanties i responsabilitats.

6.1 Level4 es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web. En qualsevol cas, Level4 estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web.

6.2 Level4 no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la informació de serveis i productes publicada al Lloc Web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al Lloc Web, prevaldrà la versió impresa.

6.3 Level4 no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del Lloc Web. La presència de links en el Lloc Web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Level4 i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals pugui accedir mitjançant aquests enllaços. Level4 es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al Lloc Web.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial i cessió de drets a tercers.

7.1 Tots els continguts del Lloc Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Level4 i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al lloc web.

7.2 Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web estan protegits per la Llei.

7.3 Level4 no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferts en el mateix.

7.4 Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de Level4 o de la titular dels mateixos.

8.5 Level4 es reserva el dret de retirar de manera unilateral els tutorials, comentaris i / o fotografies albergats en qualsevol secció del web, quan Level4 ho consideri oportú.

8. Política en matèria d’enllaços d’hipertext.

8.1 Level4 no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos, que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del Lloc Web.

8.2 La presència de links en el Lloc Web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Level4 i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals pugui accedir mitjançant aquests enllaços. Level4 es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al Lloc Web.

9. Publicitat i ús de recursos informàtics.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions d’ús, l’usuari coneix i accepta que hi ha publicitat en el Lloc Web i que, per tant, des del seu compte podrà accedir a publicitat que Level4 i / o terceres empreses i professionals contractin amb Level4.

10. Llei i jurisdicció.

Totes les qüestions que es suscitin entre Level4 i l’usuari relatives a la interpretació o aplicació, compliment i validesa de les Condicions d’ús es regeixen per les seves pròpies clàusules i, en el que en aquells temes no previstos, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Level4 i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

11. Modificació de les Condicions d’ús.

Level4 es reserva expressament el dret a modificar aquestes condicions d’ús sense previ avís. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar aquest Lloc i aquestes Condicions d’ús periòdicament. Les Condicions d’ús aplicables seran les publicades en cada moment.