Logo-level4-sense-marge

Kit Digital - Gestió de Clients

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.

Funcionalitats i serveis

Gestió de clients

Seràs capaç d’emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.

Gestió de clients potencials (Leads)

Ppodràs donar d’alta nous Leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la seva gestió comercial amb l’objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podràs parametritzar regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

Gestió d’oportunitats

Tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

Accions o tasques comercials

L’eina implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.

Reporting, planificació i seguiment comercial

Podràs realitzar seguiment mitjançant indicadors (KPI), llistat d’oportunitats i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció de les teves necessitats. També podràs generar informes per al seguiment i monitoratge de la teva activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com ara productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

Alertes

Seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Gestió documental

La solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.

Disseny Responsive

Tindràs una interfície funcional en tot tipus de dispositius.

Integració amb diverses plataformes

Disposaràs de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Percentatges d'execució associats a les fases:
  • Primera: 70%
  • Segona: 30%
Import màxim de l'ajut:
  • 0 < 3 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
  • 3 < 9 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
  • 10 < 50 empleats: 4.000€ (inclou 3 usuaris)