Noticies, manuals, vulnerabilitats
Amplia els teus coneixements

Apache Log4j, quan tot internet et mira

Entorn afectat: Aplicacions que utilitzen Log4j
Referència: CVE-2021-44228 / 2021-45046, 2021-4104
Data de detecció: 09/12/2021
Criticitat: Molt Crític

Classic exploiting II: MITM

Entorn afectat: Linux
Referència: CVE-2021-43267
Data de detecció: 02/11/2021
Criticitat: Molt Crític

Classic exploiting I: Buffer Overflows

Els atacs mitjançant els anomenats Buffer Overflows es remonten a l’any 1988 quan el cuc informàtic Morris va infectar un 10% d’internet.

Els atacs de buffer overflow, es basen en l’execució de codi maliciós fent ús d’un programa lícit que pateix aquesta vulnerabilitat…