Logo-level4-sense-marge

VEEAM: Retenció a les còpies de seguretat

Com funciona la retenció dels punts de restauració?

Durant la configuració d’una tasca de còpia de seguretat a Veeam Backup s’ha de notificar la política de retenció, aquesta pot ser en format “Dies” o “Punts”. Aquest és el valor de retenció MÍNIM que es desarà.

Posem MÍNIM en majúscula, ja que aquí ve el kit de la qüestió. Si tenim indicats 30 punts d’emmagatzematge (Captura “Configuració de punts”), per què veiem el comptador amb la llista següent en el procés de recuperació? (Captura “Llista de punts”)

Configuracó de punts
Llista de punts

Backup incremental

En aquest mode, la còpia de seguretat es composa d’un fitxer gran (Còpia Completa) i una sèrie de fitxers petits (un per punt de còpia).

Aquests fitxers són dependents entre ells, ja que per recuperar la còpia dun dia en concret, són necessaris tots els fitxers (completa + incrementals) fins a la versió que es vulgui recuperar.

El fitxer gran i els seus incrementals no són modificats mai més des del moment de la còpia, i contenen les dades del seu moment de creació.

Si entenem com funciona un Backup incremental podem saber per què el nostre Veeam emmagatzema 57 punts de restauració quan li indiquem que emmagatzemi 30. Aquest no pot esborrar el paquet de Completa + Incrementals, pel fet que incompliria la política de 30 dies a emmagatzemar-ne només 27.

En aquest cas, caldria esperar a finalitzar una altra còpia completa per poder eliminar el paquet Complet + Incrementals.

Aquesta configuració incremental indica que poden conviure fàcilment fins a 3 Còpies Completes.

Aquí l’explicació de per què necessitem tenir l’espai fins a x3 respecte a l’emmagatzematge de producció.

Més contingut als nostres cursos de Veeam!

Tot aquest contingut, amb més detall i amb casos pràctics reals, ho oferim als nostres cursos presencials de Vmware + Veeam Backup. Apunta’t!