CURS VMware i Veeam

Formació

VMware i Veeam

23 - 25 Novembre

SOBRE LA FORMACIÓ

Objectius

Entre els objectius del curs de VMware i Veeam destaquen:

 • Conèixer les novetats més rellevants de la nova versió del producte.
 • Realitzar la instal·lació d’un entorn des de zero amb equip de maquinari dedicat.
 • Configuració d’un clúster d’alta disponibilitat per aplicar i provar-lo.
 • Treballar totes les tecnologies d’alta disponibilitat i tolerància a fallades que aporta el producte.
 • Seguir les pautes de bones pràctiques i recomanacions del fabricant.

Informació

Requeriments
Equip amb unes caracteristiques minmies de CPU i5, 8GB RAM, 50GB HDD

Diploma
Al finalitzar el curs s’entregregarà un diploma de certificació d’asistència i d’aprofitament en format PDF.

Formació bonificada

Aquesta formació s’inclou a la bonificació de la tripartita segons els requeriemnts de FUNDAE

Formadors

Rossend Rocamora

Co-Fundador
Expert en CiberSeguretat
Máster en Ingeniería Informática
"Treballar els casos dificils es un repte motivador"

Adrià Sanchez

Co-Fundador
Expert en entorns complexes de IT
Tècnic superior en Sistemes
"Pingüí amb màscara de Microsoft"

Programació

DIA 1 - INTRODUCCIÓ

08:30 - 09:00 Inici
 • Presentació

  Primer contacte amb els asistents i presentació dels continguts

 • Exposició dels continguts

14:00 - 15:30 Descans
 • Taller

FINAL PRIMER DIA

DIA 2 - LABORATORI

08:30 - 09:00 Inici
 • Muntatge d'un entorn de Laboratori

  Cada asistent preparà un entorn de Laboratori individualitzat

 • enotrn físic dedicat

  S'utilitzarà els recursos facilitats per Level4 per simular entorns d'alta criticitat i de màxima exigència

14:00 - 15:30 Descans
 • Tractament avançat

FINAL SEGON DIA

DIA 3 - CASOS REALS

08:30 - 09:00 Inici
 • Simulacre d'emergència

 • PLA D'actuació davant desastres

  S'utilitzarà els recursos facilitats per Level4 per simular entorns d'alta criticitat i de màxima exigència

14:00 - 15:30 Descans
 • consolidar coneixements

FINAL
Entrega d'un diploma

Tens dubtes?

Necessites mes informació?