Logo-level4-sense-marge

Programa Kit Digital

Objectiu

Informar del nou programa Kit Digital

Afectació

Totes les empreses amb intenció de dur a terme una implantació de solucions digitals.

Què és el Programa Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Beneficiaris

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS Import bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats
12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats
6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació
2.000 €

Tecnologies incloses

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

COMERÇ ELECTRÒNIC

GESTIÓ DE CLIENTS

GESTIÓ DE PROCESSOS

FACTURA ELECTRONICA

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

COMUNICACIONS SEGURES

BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

CIBERSEGURETAT

CATEGORIES Entre 1 i 2 treballadors Entre 3 i 9 treballadors Entre 10 i 49 treballadors
Lloc web i presència a Internet
2.000 €
2.000 €
2.000 €
Comerç electrònic
2.000 €
2.000 €
2.000 €
Gestió de Xarxes socials
2.000 €
2.500 €
2.500 €
Gestió de Clients
2.000 € (inclou 1 usuari)
2.000 € (inclou 1 usuari)
4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i analítica
1.500 € (inclou 1 usuari)
2.000 € (inclou 1 usuari)
4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de processos
500 € (inclou 1 usuari)
2.000 € (inclou 3 usuaris)
6.000 € (inclou 10 usuaris)
Factura electrònica
500 € (inclou 1 usuari)
1.000 € (inclou 3 usuaris)
1.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i eines d’Oficina Virtual
250 €/usuari (fins 2 usuaris)
250 €/usuari (fins 9 usuaris)
250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Comunicacions segures
125 €/usuari (fins 2 usuaris)
125 €/usuari (fins 9 usuaris)
250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Ciberseguretat
125 €/dispositiu (fins 2 dispositius)
125 €/dispositiu (fins 9 dispositius)
125 €/dispositiu (fins 48 dispositius)

* En totes les categories el temps de prestació del servei és de 12 mesos.

Assessorament

Aquesta oportunitat és única, segurament la teva empresa s’adapti en alguna de les categories indicades, contacta amb nosaltres per un assessorament.