Logo-level4-sense-marge

Evolucionant la Ciberseguretat: Com funciona un Antivirus amb EDR i per què és Millor que un Antivirus Tradicional

Introducció

En l’actualitat, el panorama de la ciberseguretat és en constant evolució i adaptació per fer front als creixents reptes i amenaces cibernètiques. En aquest context, l’avanç de les tecnologies ha portat a la creació de solucions de seguretat més sofisticades, com els Antivirus amb EDR (Detecció i Resposta Endpoint), que superen de manera significativa els antivirus tradicionals. Per comprendre el perquè d’aquesta millora substancial, primer cal entendre com funciona cadascuna d’aquestes solucions i quines són les seves diferències.

Antivirus tradicional

Els Antivirus Tradicionals han estat el pilar fonamental de la ciberseguretat durant dècades. Aquestes aplicacions funcionen mitjançant la comparació de fitxers i programes amb una base de dades de signatures conegudes de virus i malware. Quan es detecta una coincidència, l’antivirus bloqueja o elimina l’amenaça. Malgrat la seva eficàcia en la detecció de malware conegut, els antivirus tradicionals tenen limitacions evidents. No poden identificar amenaces noves o desconegudes, ja que només busquen patrons predefinits.

Antivirus EDR

Un Antivirus amb EDR ofereix una capa addicional de seguretat mitjançant la Detecció i Resposta Endpoint. Aquesta tecnologia va més enllà de la simple identificació de signatures de malware. En lloc de confiar únicament en patrons predefinits, l’EDR monitora i analitza constantment l’activitat dels endpoints (com ara ordinadors i dispositius mòbils) per detectar comportaments inusuals o sospitosos. Això significa que pot identificar amenaces noves i desconegudes basant-se en patrons de comportament i anomalies.

Una altra característica clau de l’EDR és la seva capacitat de resposta. En cas de detecció d’activitat maliciosa, un Antivirus amb EDR pot prendre mesures immediates per contenir i respondre a l’amenaça. Això pot incloure l’aïllament de l’endpoint afectat, la interrupció de processos maliciosos i la investigació detallada de l’amenaça per comprendre millor la seva naturalesa.

Conclusió

En resum, un Antivirus amb EDR supera un antivirus tradicional en diversos fronts. Donar resposta a la necessitat de protegir-se contra amenaces noves i desconegudes mitjançant la seva capacitat de detectar i respondre a comportaments sospitosos. Mentre que els antivirus tradicionals es basen en signatures per identificar malware, l’EDR analitza patrons de comportament, cosa que li permet adaptar-se de manera més eficaç a l’evolució constant de les amenaces cibernètiques. A mesura que les organitzacions i els usuaris finals busquen una protecció més robusta contra les ciberamenaces, els Antivirus amb EDR es presenten com una opció crucial per a la seva estratègia de ciberseguretat.

A level4 estem en constant anàlisis dels principals problemes que poden afectar els nostres clients, així com aportar-los la solució tecnològica que millor s’adapta a les seves necessitats, dins el cost més raonable per ells.
 

Creiem que un partner tecnològic ha d’assessorar els seus clients, abans que intentar-los encasquetar una solució que no s’adapta a les seves necessitats.

La confiança i respecte mutu es guanya amb el temps, demostrant-ho.