Logo-level4-sense-marge

Assegurant la integritat i disponibilitat de les teves còpies de seguretat

Les còpies de seguretat són fonamentals per protegir les nostres dades i garantir-ne la recuperació en cas d’emergència. No obstant això, assegurar la integritat i disponibilitat d’aquestes còpies és igualment important. En aquest article, explorarem les millors pràctiques per assegurar que les teves còpies de seguretat siguin fiables i estiguin a punt per ser restaurades quan més les necessitis.

La representació de les còpies de seguretat ben configurades, qualsevol porta és idèntica i tens la seguretat d’accedir al lloc correcte.

Consells

En el món digital actual, les nostres dades són un dels nostres actius més valuosos. Imagina per un moment perdre tota la informació crítica a causa d’una fallada del sistema o un atac cibernètic. Seria un desastre total, veritat? Per això les còpies de seguretat són essencials. Però, què passa si les teves còpies de seguretat no són fiables o no estan disponibles quan les necessites?

Aquí tens algunes pràctiques clau per assegurar la integritat i disponibilitat de les teves còpies de seguretat:

Verifica la integritat de les còpies de seguretat

Realitza proves regulars per assegurar-te que les teves còpies de seguretat s’hagin creat correctament i no continguin errors. Això implica verificar que tots els fitxers i dades importants estiguin ben respaldats.

Emmagatzematge redundant

No confiïs en un únic lloc per emmagatzemar les teves còpies de seguretat. Utilitza diferents mitjans i ubicacions, com ara discs durs externs, serveis en el núvol o fins i tot cintes magnètiques. Això garantirà que, fins i tot en cas de fallada en un sistema, puguis accedir a les teves còpies de seguretat des d’un altre lloc.

Xifra les teves còpies de seguretat

La seguretat de les dades és crucial, fins i tot en les còpies de seguretat. Assegura’t de xifrar les teves còpies de seguretat per protegir la confidencialitat i evitar que tercers no autoritzats accedeixin a les teves dades sensibles.

Automatitza les còpies de seguretat

Confia en solucions de còpies de seguretat automatitzades que assegurin còpies regulars i consistents sense dependre de la intervenció humana, ja que les còpies manual també poden comportar riscos.

Monitoritza les teves còpies de seguretat

No només realitzis còpies de seguretat, sinó que monitoritza regularment el seu estat per assegurar-te que es realitzen correctament i sense problemes. Això et permetrà detectar qualsevol anomalia a temps i prendre les mesures necessàries per corregir-la.

Realitza proves de recuperació

La única manera de garantir que les teves còpies de seguretat són fiables és realitzar proves de recuperació de dades. Fes proves periòdiques per assegurar-te que pots restaurar els teus fitxers correctament i que estiguin en bon estat.

Assegurar la integritat i disponibilitat de les teves còpies de seguretat és essencial per protegir les teves dades empresarials. No escatimis esforços en garantir que les teves còpies de seguretat siguin fiables i estiguin disponibles quan més les necessitis.

Contacta amb nosaltres per un estudi a mida i un assessorament per cobrir totes aquestes necessitats.