Logo-level4-sense-marge

Entorns centralitzats amb RDS

Objectiu

Presentar una alternativa a lús habitual descriptori de Windows. Expliquem tots els seus avantatges!

Què és RDS?

RDS o Serveis d’Escriptori Remot són la darrera evolució de la solució d’accés remot de Microsoft.

Aquesta tecnologia funciona permetent que els usuaris puguin connectar-se des de qualsevol dispositiu a través d’Internet, a un servidor centralitzat on tots veuen el mateix escriptori virtual i poden treballar de manera col·laborativa en les mateixes aplicacions.

Els recursos del servidor es reparteixen entre tots els usuaris que es connecten al servidor.

Amb aquesta imatge de Microsoft tens un exemple gràfic del funcionament.

Què puc fer amb un RDS?

Escriptoris: Ofereix als usuaris una experiència d’escriptori completa amb diverses aplicacions que s’instal·len i s’administren. És ideal per a aquells usuaris que usen aquests equips com les seves estacions de treball principals o que procedeixen de clients lleugers, com amb MultiPoint Services.

RemoteApps: Especifica aplicacions individuals que s’allotgen o s’executen a la màquina virtualitzada, però apareixen com si s’executessin a l’escriptori de l’usuari com a aplicacions locals. Les aplicacions tenen la vostra pròpia entrada de la barra de tasques i es poden canviar de mida i moure’s d’un monitor a un altre. És ideal per implementar i administrar aplicacions clau en un entorn remot segur, alhora que permet als usuaris no només treballar des dels seus escriptoris, sinó també personalitzar-los.

Avantatges

Hi ha quatre grans avantatges en utilitzar entorns centralitzats amb RDS

Manteniment

Com que es tracta d’una única instal·lació on tots els usuaris treballen compartint recursos, l’Administrador ja no ha de gestionar un equip individual per a cada usuari.

Per exemple, en una empresa on hi ha 20 treballadors, es deixaria de mantenir aquests 20 equips, amb els seus 20 Windows, 20 Antivirus, instal·lacions personalitzades, problemes diversos, etc.

Flexibilitat

Com que el sistema centralitzat resideix en un servidor, si aquest presenta lentitud, o manca de recursos, amb una única inversió de millora del servidor millores la instal·lació per a tots els usuaris.

Accessibilitat

L’accés és únic i per xarxa, això permet que si el teu lloc de treball no està operatiu, moure’t a un altre lloc i treballar sense problemes.

Això també s’aplica per al teletreball, ja que és el mateix escriptori, tota la configuració, aplicacions i carpetes són les mateixes.

Costos

En disposar del sistema unificat, es poden reduir costos en Llicències de programes diversos, manteniment del maquinari, ús de xarxa, etc.

A tenir en compte

En treballar amb un únic sistema, si aquest s’ha de reiniciar o necessita atenció d’un administrador, afecta tots els usuaris, per això l’afectació és més massiva que quan es treballa individualment amb un equip personal.

Equips personals, aquests poden ser ThinClients, cal seleccionar el tipus de configuració i model que més s’adapti a les nostres necessitats.

Revisió

Estàs interessat a migrar els teus treballadors a un entorn RDS?

Estem experts en aquest tipus d’operacions.