Logo-level4-sense-marge

Vulnerabilitat crítica Fortinet – CVE-2024-21762

S’ha descobert una vulnerabilitat crítica d’execució remota de codi (RCE) a Fortinet FortiOS SSL VPN. Aquesta vulnerabilitat, identificada com a CVE-2024-21762, permet a un atacant no autenticat executar codi arbitrari al sistema operatiu del dispositiu FortiOS afectat.