Logo-level4-sense-marge

Level4 obté la certificació ISO 27001

Bureau Veritas certifica level4 amb la ISO/IEC 27001:2022

Beneficis de la Certificació per als nostres clients i socis

La certificació ISO:IEC 27001:2022 ofereix als nostres clients i socis la confiança que les vostres dades estan protegides d’acord amb els estàndards internacionals més estrictes. Això es tradueix en:

 • Confiança Reforçada: Saber que Level4 compleix amb un estàndard reconegut internacionalment augmenta la confiança en les nostres operacions i serveis.

 

 • Millora de la gestió de riscos: La nostra capacitat per identificar, avaluar i gestionar eficaçment els riscos de seguretat de la informació protegeix millor contra amenaces i vulnerabilitats.

 

 • Compliment Regulatori: En adherir-nos a les pràctiques de seguretat de la ISO 27001, facilitem als nostres clients i socis el compliment dels seus propis requisits reguladors i legals.

Què és la ISO 27001?

La ISO 27001 és una norma internacional que estableix els requisits per a un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI).

Aquesta certificació és reconeguda mundialment com a estàndard d’or en termes de seguretat de la informació, proporcionant un marc rigorós per gestionar i protegir les dades de l’empresa i dels seus clients.

Per què és important per Level4?

Per Level4, obtenir la certificació ISO 27001 no és només un èxit, sinó una demostració del nostre compromís infrangible amb la seguretat de la informació. Això vol dir que hem implementat pràctiques de seguretat de la qualitat més alta, des de l’avaluació de riscos fins a la gestió d’actius d’informació, passant pel control d’accés i la seguretat física i ambiental.

Level4, una de les primeres tecnologies a implementar la nova versió 2022 de les ISO 27001

La versió més recent de la norma ISO 27001, publicada el 2022, comporta diverses actualitzacions i millores respecte a les seves predecessores. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar-se millor a les canviants necessitats de seguretat de la informació al panorama digital actual, proporcionant un marc més flexible i robust per a les organitzacions. A continuació, es detallen alguns dels avantatges clau de la ISO 27001:2022 davant de versions anteriors:

 • Enfocament Actualitzat en la Gestió de Riscos: La versió 2022 posa un èmfasi més gran en la gestió de riscos, alineant-se més estretament amb les pràctiques modernes de gestió de riscos. Això ajuda les organitzacions a identificar, avaluar i tractar els riscos de seguretat de la informació de manera més efectiva i alineada amb els objectius de negoci.

 

 • Major Flexibilitat: La nova versió ofereix una flexibilitat més gran en la implementació de controls de seguretat, permetent a les organitzacions adaptar millor l’estàndard a les seves necessitats específiques i al context operatiu. Això és particularment útil per a empreses que operen en sectors altament dinàmics o en entorns tecnològics en ràpida evolució.

 

 • Claredat i Simplificació: S’ha millorat la claredat en la redacció i l’estructura de la norma, facilitant-ne la comprensió i la implementació. La simplificació d’alguns requisits fa que sigui més accessible per a una gamma més àmplia d’organitzacions, incloses les petites i mitjanes empreses.

 

 • Enfocament en la Resiliència Cibernètica: La ISO 27001:2022 posa un enfocament més gran en la resiliència cibernètica, reconeixent la importància de no només prevenir incidents de seguretat, sinó també de poder respondre i recuperar-se’n de manera efectiva. Això reflecteix un canvi en el pensament de la seguretat de la informació, d’un enfocament preventiu a un de més holístic que inclou l’adaptació i la recuperació.

 

 • Integració amb Altres Normatives: La nova versió facilita una millor integració amb altres normes de gestió i marcs reguladors, cosa que ajuda les organitzacions a complir amb múltiples requisits de compliment de manera més eficient.

 

 • Actualització de Controls: Els controls de seguretat de la informació a l’Annex A han estat revisats i actualitzats per reflectir les amenaces i tecnologies emergents. Això assegura que les organitzacions estiguin protegides contra les darreres vulnerabilitats i atacs cibernètics.

 

 • Suport per a Tecnologies Emergents: La versió 2022 considera l’impacte i els desafiaments de seguretat relacionats amb tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, l’Internet de les Coses (IoT) i la computació al núvol, proporcionant un marc més rellevant per a l’era digital.

 

 • Millora Contínua: Tot i que totes les versions de la ISO 27001 se centren en la millora contínua, la versió 2022 posa un èmfasi renovat en aquest principi, encoratjant les organitzacions a adaptar-se i millorar constantment els seus SGSI per enfrontar els canviants paisatges de risc i tecnologia.

Compromís amb l'Excel·lència
Protecció ISO 27001 a Cada Solució