Logo-level4-sense-marge

Què és un DRP?

Tecnicismes informàtics

Hi ha una gran varietat de termes informàtics que alguna vegada hem sentit i que ens han generat dubtes, confusió i fins i tot arribar a preguntar-se com he arribat aquí? .

En aquesta i en seccions futures, presentarem aquests conceptes i explicant com s’han d’interpretar per estar sempre actualitzats i poder treballar el vocabulari tècnic.

Concepte de "DRP"

Paraula de l’anglès “Disaster Recovery Plan“, és un procés pensat per entorns de Hardware i Software per recuperar el funcionament d’una empresa en cas de desastre natural o humà.

L’objectiu és disposar d’un pla tècnic per poder restablir el funcionament dels entorns digitals, aquest pla cal revisar-lo d’una forma periòdica i executar-ho una vegada anualment com a mínim.

Aquest pla consisteix a preparar un entorn totalment capaç de fer funcionar tots els entorns virtuals de l’empresa. També és necessari confeccionar una pauta d’actuació, molt rigorosa, ja que en cas de necessitar-ho no és un bon moment per improvisar.

Aplicar aquest terme

Tota empresa, per petita que sigui ha de disposar d’un DRP, ja que amb altres sectors s’aplica el terme “Pla B”, amb la informàtica és una mica més delicat i necessita una millor atenció.

Prevenció davant dels desastres

 • Enviar còpies de seguretat de forma habitual fora del lloc d’origen
 • Incloure el Software i totes les dades necessàries per al seu funcionament, per facilitar la recuperació
 • Utilitzar cabines de discs durs (SAN) amb replicació geolocalitzada
 • Muntatge d’equips SAI d’alta densitat amb avisos per correu
 • Prevenció de les incidències bàsiques, alarmes, extintors, etc.
 • Software d’antivirus
 • Assegurança del Software.

Causistiques de desastre

 • Catàstrofes naturals
 • Incendi
 • Problemes elèctrics
 • Interrupcions organitzades o no controlades
 • Problemes de l’equipament
 • Errors humans
 • Problemes legals

Confecció d'un pla de recuperació de dades

La nostra capacitat tècnica i organitzativa ens permet confeccionar plans molt acurats i efectius, també administrem els sistemes que el componen i treballem perquè aquests sistemes compleixin amb el funcionament pel qual s’han configurat.