Logo-level4-sense-marge

Vulnerabilitat CVE-2021-22005

Vulnerabilitat

Afectació

No està essent un bon any per a Vmware. Una vegada més ha aparegut una vulnerabilitat de 9,8 CVE. Concretament CVE-2021-22005.

Ja han publicat la corresponent solució per aquest problema.

https://kb.vmware.com/s/article/85717

Així doncs no oblideu actualitzar els vostres vCenter periòdicament i estar al corrent dels butlletins de seguretat dels vostres productes.

Com sabeu a Level4 som experts en ciberseguretat i gestió d’infraestructures. Es difícil estar al dia de tots els butlletins de ciberseguretat i infraestructura, nosaltres ens encarreguem d’estudiar  aquestes vulnerabilitats i implementar-les degudament.

Demaneu preu sense compromís dels nostres manteniments.

M'afecta aquesta vulnerabilitat?

Per revisar si t’afecta aquesta vulnerabilitat cal revisar la versió dels teu sistemes VCSA.

Entrar al VCSA amb el port de Manager (5480)